Jira-credits

Rolcredits...

Licentie informatie voor Jira

Jira v8.7.1

Copyright © 2002 - 2020 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Het gebruik van dit product is onderhevig aan de voorwaarden van de Atlassian End User Agreement, tenzij anders aangegeven.

Dit product bevat software die werd ontwikkeld door de Apache Software Foundation.

Dit product bevat ook de volgende bibliotheken die vallen onder de GNU LGPL-licentie:

Dit product bevat ook programmacode die werd geschreven door derden.

Aanvullende informatie over deze en andere externe codes die zijn opgenomen in dit product, met inbegrip van toepasselijke auteursrechtvermeldingen, juridische vermeldingen en licentievermeldingen, zijn beschikbaar in de map "licenties" in de Jira-installatiemap.

Licentie informatie voor Jira Plugins

JIRA Agile v8.7.1

Copyright © 2002 - 2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Het gebruik van deze plugin is onderworpen aan de voorwaarden van de Overeenkomst voor Eindgebruikers van Atlassian, tenzij anders wordt vermeld.

Deze plugin bevat software dat is ontwikkeld door de Apache Software Foundation.

Deze plugin bevat ook een code dat is geschreven door andere externe partijen.

Aanvullende informatie over deze en andere externe code opgenomen in deze plug-in, met inbegrip van toepasselijke auteursrechtvermeldingen, juridische vermeldingen en licentievermeldingen, zijn beschikbaar in de map "licenses" in de plug-in.